Lépj be a mágia világába...
Lépj be a mágia világába...
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Látogatóknak
 
Fantasy
 
Mágia
 
Kérdések a mágiáról
 
Idő
 
Varázs
 
Naptár
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Ennyien látogatták már a honlapot
Indulás: 2005-09-18
 
Jóslás
 
Modern mágia

Modern egyiptomi mágia


A Heka (mágikus erõ) gyûjtése

Az Ani papirusz XXIV. fejezetének felhasználásával.


Ez a szöveg, mint eskü és mint felszentelés ismételendõ a Heka, az egyiptomi mágia gyakorlójának. Sokkal hatásosabb, ha mantraként mondogatjuk, az eredeti nyelven.
A fordítás csak a szöveg értése miatt áll itt.

Nuk Tem-Khepera kheper t'esef her uart mut-f.
Ertau unsu en ami Nu, behennu en amiu t'at'at.
Ask temt-na heka pen entef, kher se entef kher-f,
betenu er thesem, khak er sut.
A anen makhent ent Ra!
Rut aqi-k em mehit em khent-ek er Se-mesert em neter-khert.
Ask temt-na heka pen em bu neb enti-f,
kher se entef kher-f, betenu er thesem, khak er sut.
Arit kheperu em ertu mut em qemam-tu neteru em sekeru.
Erta-entu mut seref en neteru.
Ask erta-na heka apen kher enti-f betenu er thesem,
khak er sut, khak er sut."Én vagyok a meg nem teremtett isten. Elõttem a káosz lakosai kutyák, fõnökeik pedig csupán farkasok.
Összegyûjtöm minden helyrõl a hatalmat, minden személytõl, gyorsabban, mint maga a fény.
Köszöntés neki a mennyekben, ki erõs még a sötétség rémuralma elõtt is.
Õ összegyûjti minden helyrõl a hatalmat, minden személytõl, gyorsabban, mint maga a fény.
Õ teremti az isteneket egyedül a csendbõl, és jólétet ad nekik.
Õ adományozza nekem ezt a hatalmat minden helyrõl, gyorsabban, mint az árnyék, mely követi a fényt."

 

 

 


 

 

 

A száj megnyitása


 Ez a rituálé a nevét a temetési szertartásból nyerte. Ezt a szöveget szavalták a holttest elõtt, mikor a papok eszközeikkel rituálisan megérintették a száját, hogy így visszakapja hangját és beszélõképességét az Alvilágban. A szövegnek, mint mantrának az ismételgetésével elõsegítjük a Maa Kheru, a "helyes beszéd" hatalmának kifejlõdését. Ez a hatalom elengedhetetlenül szükséges a Heka, a gyakorlati mágia mûvészetéhez.
A Száj Megnyitását minden vallási és mágikus ceremónia kezdetekor bemutatták. Gyakorlata egyetemes és széles körben elterjedt volt az ókori Egyiptomban.
A szöveget mondjuk az eredeti nyelven, a fordítás csak a szövegérthetõség kedvéért szerepel.

"Un re-a an Ptah, uau netu, uau netu, aru re-a an neter nut-a.
I arefm Djewhty, meh aper em heka, uau netu, uau netu, en Suti sau re-a.
Khesef-tu Tem uten-nef senef sai set.
Un re-a, apu re-a an Shu em nut-ef tui ent baat en pet enti ap-nef re en neteru am-es.
Nuk Sekhet! Hems-a her kes amt urt aat ent pet.
Nuk Sakhu! Urt her-ab baiu Annu.
Ar heka neb t'etet neb t'etu er-a sut, aha neteru er-sen paut neteru temtiu."


"Adjon nekem Ptah hangot, távolítsa el a kötést. Távolítsa el a kötést, melyet a kisebb istenek helyeztek a számra. Jöjj hozzám el, Dzsehuti, a Heka tulajdonosa, Heka-val telített, távolítsd el a kötést! Távolítsd el Suti kötését, mely megbéklyózza a számat. Tem fordítsa vissza azokat, kik visszatartanak engem. Adj nekem hangot! Nyissa meg a számat Shu azzal az isteni vasszerszámmal, melyekkel az isteneknek adtak hangot. Én vagyok Sekhet! Én õrködöm a nyugati mennyország fölött. Én vagyok Sakhu! Én õrködöm Annu lelkei felett. Hallják az istenek és gyermekeik a hangomat, és álljanak ellen azoknak, akik elcsendesítenének engem."

Vegyük fel a rituális tõrt és húzzunk egy függõles vonalat a levegõbe Nyugat felé, sima, egyenes mozdulattal, és mondjuk: Qebhsennuf!
Forduljunk Dél felé és húzzunk függõleges vonalat a levegõbe: Amset!
Keletre: Tuamutef!
Északra: Hapi!
"Én vagyok a láng, mely beragyogja az Örökkévalóság Megnyitóját!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bastet halott macskájának búcsúztatása


Forduljunk arccal Nyugat és a lenyugvó Nap felé (ha nem napnyugtakor végezzük a rituálét, akkor forduljunk a Hold vagy a Nap irányába, attól függõen, hogy nappal van-e vagy éjszaka). Ha van olajlámpásunk, gyújtsuk meg. Ha nincs, használjunk két fehér gyertyát, és egy kis fogadalmi gyertyát is gyújtsunk meg. A fehéreket szenteljük Bastetnek, a fogadalmi gyertyát a halott macskának.
Ha van macskánk, õt is belevehetjük a körbe.
Meditáljunk a macska-tulajdonságokon: lát a sötétben, intelligens, gyors, független, arisztokratikus és érzéki.
Lassan, halkan, egyesével ejtve a szavakat, mondjuk el a következõ imát:

Bast nefer dy ankh
A gyönyörû Bastet életet ad
A Bast, shu asenu
Üdvözöljük Bastet látható formáját
sesept em kekui,
fényt varázsolva a sötétségbe
i kua ser-ten, uat sesh-tha, ta em hetep.
Elõtted érkeztem, az ösvény megnyílt, a föld békében van
( A kiejtés opcionális, de az õsi Egyiptomban parancsoló, ellentmondást nem tûrõ módon ejtették a szavakat.)

Ó, nagy istennõ, Bastet, Isis lelke,
Nap szíve - halld hívásom.
Lépj be ebbe a felszentelt körbe
Tudasd velem jelenléted.
(elképzeljük a halott macskát)
Segítsd szolgálód,
hogy elérje minden dolgok forrását,
Vezéreld szolgálód lépteit az igaz ösvényen
Fizikai jelenléted lelkének
utánad való vágyait teljesítsd be.
Áldott legyen Bastet,
Aki az örök élet birodalmába gyûjti össze gyermekeit.
Áldott legyen Bastet, Bastet
Szerettei eltávoztak a láthatárra,
Fizikai megtestesülésed már csak a napnyugtában él.
Tartson ki a ka-ja és árnyéka keresse a fényt.
Bastet hatalma védje õt.
Shut en Bast sau

 Isis és Nephtys siratása


Koporsószövegek alapján.

Ezt a rituális szöveget Osirisnak felajánlva, imaként mondhatjuk.

Ez a gyámoltalan, alvó
Ez a gyámoltalan, csendes
Egyedül én tudom, hogy találok rád
Egyedül én tudom, hogy ébresszelek

Nõvérem! A testvérünk--

Gyere, fektess a csontjaira
Gyere, engedd felemelni a fejét,
Gyere, fektess a karjaiba
Gyere, engedd, hogy felébresszük.
Asarnak változnak az évszakok
Asarnak a nedves csókok
Nõvérem! A testvérünk--

"Én vagyok Ast."

"Én vagyok Nebt-Het.
Heru megbosszul téged, Dzsehuti megvéd téged.
A föld látni fogja, az istenek hallani fogják.
Add hatalmad a fiad felett, ahogy mi adjuk magunkat feletted,
És hagyd, hogy gondozzuk megfáradt csontjaid.
Én vagyok Nebt-Het."

"Én vagyok Ast.
Öntözz meg minket, hozd el az áradást!
Az ellenségeid arcra borulnak, mint ahogy mi fekszünk a hátunkon.
Töltsd meg a világot ajándékaiddal, mint ahogy megtöltöd a kiszáradt folyók medrét,
És hagyd, hogy gondozzuk megfáradt csontjaid.
Én vagyok Ast."

"Én vagyok Nebt-Het.
Fiad engedelmeskedik neked, ahogy te engedelmeskedsz apádnak.
Engedelmeskedsz a szívednek, és tested engedelmeskedik akaratodnak.
Hintsd szét az örök élet ajándékát, mint magokat a termékeny mezõk felett,
És hagyd, hogy gondozzuk megfáradt csontjaid.

Én vagyok Nebt-Het."

"Én vagyok Ast."
Jöjj! Élj! Emelkedj!
Hak-iri Asar! Hak-iri Asar!
Jöjj! Élj! Emelkedj!
Hak-iri Asar! Hak-iri Asar!
Jöjj! Élj! Emelkedj!
Hak-iri Asar! Hak-iri Asar!
Jöjj! Élj! Emelkedj!
Hak-iri Asar! Hak-iri Asar!
Jöjj! Élj! Emelkedj!
Hak-iri Asar! Hak-iri Asar!
"Én vagyok Nebt-Het."

"Én vagyok Ast.
Gyönyörû vagy, ahogy alászállsz, mint a nap
a ragyogóak titkainak kapuinál.
Megöntözöd tegnapjaink fényét, mint ahogy szereteted öntöd ránk,
És hagyd, hogy gondozzuk megfáradt csontjaid.
Én vagyok Ast!"

"Én vagyok Nebt-Het!
Húsod remegése a végére jár,
A bajok elnyugszanak ahogy az éjjel fátyla felszakad.
Az Utak még egyszer megnyílnak, a folyók partjai megdagadnak,
És a világ örök szendergésedrõl álmodik, ahogy te álmodsz rólunk.
Hagyd, hogy gondozzuk megfáradt csontjaid.
Én vagyok Nebt-Het!"

"Én vagyok Ast!"
Jöjj! Élj! Emelkedj!
Hak-iri Asar! Hak-iri Asar!

Az Újszülött Fiúgyermek Áldása és Elnevezése


Az oltárt a szentély nyugati falán állítsuk fel. Díszítsük Osiris képmásával, gyertyával és virágokkal, felajánlásként az istennek. Minden oldalán gyújtsunk gyertyákat, és serpenyõben égessünk füstölõt az egyik oldalon.
A földön, az oltár elõtti kis tartókban álljon méz és búza. Az oltár mások oldalára, a földre helyezzünk fehér gyertyákat, és kis edényeket,melyekbe a felajánlásokat tesszük a ceremónia alatt.
A résztvevõk megidézik Osirist és Nephtyst, és megtestesítik õket a ceremónia közben. A gyermek Hóruszt jeleníti meg, õt Isis megtestesítõje tartja a karjában.
A rituálé a (korábban már bemutatott) Száj Megnyitásával veszi kezdetét. A Neptyst megjelenítõ mágus mutatja be, a négy szél isteneinek neveit énekelve, miközben Isis szavalja hozzá a szöveg strófáit.
Az oltár felé fordulva a résztvevõk elõadják Isis és Nephtys siratását (korábban szintén esett róla szó) imaként Osirisnek, a föld elemet reprezentálva. A máz és a búza egy részét felajánlják az oltáron Osirisnek: beleszórják a gyertya lángjába.
Isis felmutatja a gyermeket Osirisnek, és szavalja:

"Õ lesz... (a mágikus név), Õ lesz a szeretett Heru, Õt táplálja anyja melle, Õ száll fel majd atyja trónjára,
Dicsõség a szeretett Herunak!
Dicsõség ... (a mágikus név)-nak!"

A résztvevõk dél felé fordulnak, ahol a Thotnak elhelyezett gyertya áll, a levegõ elemet reprezentálva. Nephtys szavalja az imát, miközben méz és búza felajánlást tesz:

"És eljött Dzsehuti! Dzsehuti, kinek szavai maat-tá (igazsággá) válnak.
És õ így szólt:
"Amikor eljõ az éjjel, a hajnal követi és elûzi azt."
Dzsehuti, jöjj elõ a mennyekbõl,
hogy megmentsd a gyerneket anyjának, és védelmezd õt ezután."

Forduljunk kelet felé, ahol az Isisnek elhelyezett gyertya áll, a víz elemet szimbolizálva. Nephtys megteszi a felajánlást, miközben Isis az imát szavalja:

"Jöjj, Ast! Az élet eljön az egyiktõl a másikhoz.
Védelmezd ezt a gyermeket, akár a sajátod,
rejtõzz el Asar gyermekével, tápláld és erõsítsd õt,
mint ahogy Herut tápláltad és erõsítetted a rejtekhelyen a nádasban.
Végtagjai megerõsödnek, úgy, mint teste és elméje;
és majd apja trónjára helyeztetik
és uralkodik a Két Föld felett.
Nekünk, Ast! Te, kinek lehelete az élet."

Észak felé fordulunk, ahol a Nephtysnek szentelt gyertya áll, reprezentálva a tûz elemet. Nephtys megteszi a felajánlást, és így szól:

"Most emelkedik a láng, amely Nebt-Het,
és beragyogja az Örökkévalóság Megnyitóját.
Járulj Asar mögé.
Jöjj, hogy megvédj minket, és kölcsönözd nékünk erõdet mindezek után.
Jöjj békében, hogy lássuk a két nõvér ölelkezését,
és mi megöleljünk téged.
Meggyógyítasz minket akkor is, ha szenvedünk."

Az ünnepség a Száj Megnyitásának elküldõ formulájával ér véget.

 
Honlap:
Szavazz a honlapról
Neked tetszik ez a honlap?

Igen
Nem
Kis változtatás ráférne (Írd meg mi változzon)
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szerelem:
Bizonyára sokunkat érdekli ez...
Megcsalnád a barátod/barátnőd?

Igen
Nem
Ha rájönnék, hogy ő már megcsalt
Ha nem szeretném igazán
Talán
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Lelki:
Őszintén válaszolj
Te már hazudtál egy barátodnak/barátnődnek?

Igen
Nem
Igen, de csak a javát akartam
Igen, de csak füllentettem
Nem hazudtam soha
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Mágia:
A fehér és a fekete mágia küzdelme, avagy a jó és a rossz ellentéte.
Melyik mágia érdekel jobban?

Fehérmágia
Feketemágia
Mindkettő
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Művelődés:
A művelődéshez tartozik az olvasás is.
Szeretsz olvasni?

Igen
Nem
Hangulatfüggő
Ritkán
Csak ha kötelező
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 

Kedves látogatóim! Március hónapban, minden születési horoszkóp megrendeléshez egy Biotérkép elemzést adok ajándékba!!!!    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, haul, blogtippek)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner